Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-06-13

Planeringsprocessen i ett kommunikations- och maktperspektiv

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Fallstudier av några stadsbyggnadsprojekt med fokus på hur skilda intressen och dess företrädare får genomslag i planprocessen och dess materiella resultat. Teoretiska ingångar är exempelvis förhandlingsteori, kommunikationsteori samt maktteori. Hur står sig de allmänna intressen som kommunen skall företräda gentemot skilda särintressen? Hur kan kommunen agera för att hävda dessa intressen bättre? Skapas onödiga konflikter på grund av dåligt utvecklad kommunikation?


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.