Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-06-13

Att utvidga stadskärnan

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Översiktsplanen för Uppsala stad anger en ambition om att stadens kärnområde skall utvidgas och att det i sin helhet skall trafikeras på gåendes villkor. Den utvidgade stadskärnan skall ge utrymme för såväl verksamheter och bostäder. För att åstadkomma detta och för att få tillstånd hyggliga proportioner av olika funktioner i olika delar av innerstaden behövs en fördjupad studie som täcker hela området och behandlar:

* Fysisk utformning av gatustråk och offentliga platser

* Möjligheten att konvertera bottenvåningar från bostäder till lokaler

* Möjligheten att införa fler bostäder i verksamhetsdominerade kvarter(t ex konvertering)

* Möjligheter till förtätning i form av nytillskott, utbyggnader, inredning av vindar samt påbyggnad av flera våningar.

* Möjligheter att stimulera enskilda fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att intressera sig för förändringar.

* För att utvärdera offentliga rum och gatustråk kan gärna användas Space-syntax analys.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.