Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-06-13

Att förstärka stadsdelscentrum

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Flera av de stadsdelscentra som etablerades under perioden 1950-1975 har påtagliga svårigheter med att överleva. Här är uppgiften att på olika sätt stärka dessa centras förutsättningar som service- och mötesplatser, t ex genom att pröva möjligheter till:

* Fysiska förändringar i och omkring (miljöupprustningar, bebyggelsetillskott, tillgänglighetsförbättringar etc)

* Organisatoriska förändringar (förvaltning, samverkan mellan verksamheter etc)

* Nylokalisering av verksamheter (nya servicegrenar, autonom verksamhet, nischagglomeration)


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.