Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-17

Förutsättningar för expansion inom IT-branschen i Luleå

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Kartläggning av de viktigaste allmängiltiga/generella hindren för expansion och framtagning av åtgärder inom IT-branschen. Även motsvarande för nyetableringar ska ingå. Åtgärderna skulle kunna vara förbättrad infrastruktur typ mer företagsanpassad utbildning i Luleå, kommunikations-/transportförbättringar, etc. Kartläggningen ska avgränsas till IT-branschen. En arbetsgrupp inom IT-branschrådet (se nedan)arbetar med denna fråga.
Arbetets innehåll: Arbetsgruppen har enats om följande huvudrubriker för arbetet:
Samverkansklimat
Infrastruktur
Marknadsföring
Förhållandet mellan total inköpsvolym i länet av IT-tjänster/produkter och den volym som köps lokalt. Kan kunden köpa mer lokalt?
Finansiering
Arbetskraft
Produktidéer/affärsidéer/entreprenörsskap
Vi lämnar stor frihet för uppdragstagaren(-arna) att själv planera och genomföra arbetet så länge det förankras i arbetsgruppen. Vi förväntar oss att rapporten ska kunna vara en bra underlag för gruppens fortsatta arbete med att genomföra beslutade åtgärder. Det kan t ex innebära att rapporten används vid presentationer för
politiker och finansiärer. I arbetsgruppen för detta delprojekt ingår:
Matz Engman, vd, Ismobile
Peter Erixon, vd, Exait
Richard Jonsson, vd, Interactive Production
Michael Norlander, vd, Sigma Infosolutions
Thor Stöckel, platschef, SchlumbergerSema
Johan Vikström, utvecklingschef, Ericsson Erisoft
Swen Ekeström, vd, Centek, sammankallande


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.