Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-06-17

Ungdomars syn på fritidsgården

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Ungdomsteamet är en del av socialtjänsten i kommundelen Almby-Norrbyås. Teamet bedriver fritidsgårdsverksamhet i Almbyskolan och Navets lokaler fyra kvällar per vecka. Målgruppen för verksamheterna är ungdomar mellan 13 och 18 år. Utöver fritidsledare finns i personalgruppen också yrkeskategorin fältassistent.

Uppsatsförslag
Förslag på uppsatsuppgift är att utifrån gällande mål och verksamhetsplaner ta reda på besöksgruppens syn på verksamheten.
Uppfattar våra besökare de mål som finns för verksamheten och på vilket sätt märker man detta.
Når vi vår målgrupp? Hur är fördelningen pojkar/flickor? Är synen på verksamheten olika beroende på kön?


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.