Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-12-05

Organisationsutveckling

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Verksamhet:
Färdig Betong är ett kunskapsföretag där det bedrivs långtgående forskning tillsammans med Chalmers tekniska högskola. Färdig Betong har eget ackrediterat betonglaboratorium, egna konstruktörer och experter på platsgjutet byggande. För att möta kundens behov har Färdig Betong utvecklat koncept för allt ifrån den enskilda materialleveransen till den kompletta stomentreprenaden. Färdig Betong har system och funktionslösningar för alla platsgjutna objekt. Färdig Betong har ett 35 tal fabriker i Sverige varav två tillverkar formelement. Egen ballastförsörjning, egna transportresurser och betongpumpar samt egen entreprenadavdelning borgar för att Färdig Betong alltid kan fullfölja sina åtaganden. Produkterna består av bjälklag, skalvägg, fabriksbetong samt grus och berg. Vänd dig till Färdig Betong med ditt byggobjekt och du kommer att få hjälp med smarta stomlösningar och tillgång till den senaste betongteknologin. Färdig Betong har ca 450 anställda i Sverige varav 25 personer arbetar på fabriken i Heby som tillverkar färdiga formsystem till byggindustrin. Fabriken i Heby omsätter ca 26 miljoner kr/år.

Exjobb:
Uppdraget går ut på att försöka hitta lösningar till att förbättra organisationen för verksamheten och utföra en medarbetarundersökning för att få en uppfattning om medarbetarnas syn på organisationen.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.