Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-06-24

Undersökning av jämställdhet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Tekniska förvaltningen vid Örebro kommun är en mansdominerad förvaltning med traditionellt könsbundna områden. Vi arbetar med bl a vatten och avlopp, gator och vägar, avfallshantering, parkverksamhet och fordon. Vi har under ett antal år arbetat med jämställdhetsfrågor på olika sätt och med olika innehåll. Jämställdhetstanken är därför något som finns i medvetandet inom organisationen. För att ytterligare kunna fördjupa vårt arbete behöver vi ta fram ett sätt att mäta kvinnors och mäns benägenhet och möjlighet att utvecklas och söka nya arbetsuppgifter, t ex chefsuppdrag.

Uppsatsförslag:
Hitta ett sätt att mäta kvinnors och mäns benägenhet och möjlighet att:
1. Utvecklas
2. Söka nya arbetsuppgifter, t ex chefsuppdrag
Genomföra mätning av ovanstående och ta fram förslag på hur vi skulle kunna utvecklas när det gäller jämställdhet inom organisationen.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.