Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-04-24

Framställning av personalhandbok

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Verksamhet:
Svenska Silikaverken AB är ett företag beläget i Köping som har ca 60 personer anställda.
Verksamheten omfattar tillverkning av eldfast material, utveckling av maskinsystem, installation och service av datorstyrda anläggningar för eldfasta produkter. Svenska Silikaverkens kunder återfinns främst inom stålindustrin. På servicesidan har under 90-talet resurser avdelats för att kunna svara mot behoven av paketlösningar där både material, maskiner och personella insatser ingår. Under de senaste åren har nya unika maskinsystem för sprutning av ugnar, skänkar och gjutlådor utvecklats i Köping. I samarbete med kunder och andra partners har skräddarsydda, datorstyrda anläggningar kunnat levereras och genom Svenska Silikaverkens internationella nätverk finns stora gemensamma resurser för projektering och installation av anläggningar för applicering av eldfasta produkter. Svenska Silikaverken är ett framåtsträvande svenskt företag, möter det nya århundradet med tillförsikt, med kunnande och erfarenhet och med mängder av nya projekt och produkter.Svenska Silikaverken befinner sig just nu i en expansiv fas efter att ha fått in en större order från SSAB. Nyrekrytering kommer att vara aktuell framöver.

Exjobb:
Personalfrågorna i verksamheten behöver förankras och tydliggöras, därför finns ett behov av en personalhandbok hos Svenska Silikaverken. Uppdraget går ut på att framställa en personalhandbok för företagets verksamhet. Tillgång till mentor finns då personalchefen för Norsk Hydro AB kan dela med sig av sina kunskaper.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.