Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-06-13

Mätning av kundattityder (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi vill ta fram ett instrument/rutin för regelbunden mätning av
kundattityder.

Det vi vill mäta är kundtillfredsställelse betr. t.e.x:
Produkter
Produktutveckling
Service/Support
m.m.

Eftersom vi under året arbetar med vår image vill vi naturligtvis veta hur många av våra kunder som vet att vi finns till, vilka produkter vi
tillverkar och vad vi står för.

Vi vill kunna sätta upp mål som t. ex:

År 2003 skall 70% av slutkunder uppleva Sveaverken som drivande av
produktutvecklingen i branschen.

År 2003 skall 90% av slutkunder uppleva Sveaverken som en bra leverantör.

100% av slutkunderna skall veta att Sveaverken är en systemleverantör.


Detta arbete kan även komma att inkludera våra leverantörer och även den interna attityden.

T.ex :

X % av personalen skall känna en stolthet över företaget

100% av personalen skall känna till vad Sveaverken står för.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.