Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-06-13

Plastbranschen, marknadsundersökning: Formsprutning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
På vilka grunder fattas beslut rörande investeringar i ny maskinell utrustning?

Undersökning av inköpsmönster och inköpskriterier för formsprutare, dvs vilka faktorer styr deras inköp och hur går man till väga (vid val av leverantör).

Upprättande av frågeunderlag.
Undersökningen måste göras med frågor och följdfrågor som vaskar fram de riktiga motiven.

Mer bakgrundsfakta erhålls av företagsrepresentanter.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.