Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-11-27

Undersökning av intern logistik

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Triflex AB är lokaliserat till Eds kommun, Dalsland och bedriver verksamhet inom flexografityck. Företaget har 20 anställda och beräknas omsätta ca 50 miljoner kronor under 2002.

Flexografitryck omfattar ett mycket stort område; tryck på ägg, kabelband, omslagsplast, golv m.m.

Projekt - undersökning av den interna logistiken. Problemställningen är ex. hur utnyttjas maskinerna; kan de användas bättre? Finns ledig kapacitet; kan den användas och i så fall hur? Hur fungerar transportbiten, här inbegrips även hur logistiken sker till/från respektive kund. Företaget är alltså intresserat av att få en helhetsbild av logistiken och förslag till förbättringar av densamma.

OBS Eftersom företaget är lokaliserat till Dalsland och därmed ingår i projekt Exjobb Dalsland, kan student(er) erhålla ersättning för resor, bostad och lunch. För vidare information, kontakta Fredrik Ahlman 0520-47 51 19, 0705 74 70 19.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.