Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-12-19

Samordnad rehabilitering i Flen - facit saknas!

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sedan tre år bedriver primärvården och kommunen ett samverkansprojekt inomrehabiliteringsområdet med målsättning att skapa en effektivare och merattraktiv verksamhet ur såväl brukar- som medarbetarperspektivet. Försöksverksamheten består av 17 medarbetare och erbjuder rehabiliteringsinsatser mot Flens kommuns 17000 invånare på uppdrag av både kommunen och landstinget. Under resans gång har vi förändrat verksamhetens organisation, styrning, inriktning och arbetsmiljö, som vi hoppas , till det bättre. Men har vi lyckats? Vi erbjuder dig möjlighet att delta i hela eller delar av den utvärdering som vi nu ska påbörja. Projektets mål och innehåll är väl kända för oss men eftersom vi arbetar på ett tämligen otradiotionellt sätt tror vi att det är bra om vi granskas och beskrivs av någon som inte är part i målet. Utvärderingen ska vara färdig i mitten av december 2002 och ligga till grund för politiskt beslut om huruvida verksamheten ska permanentas. Om du vill delta i arbetet bör du kontakta oss snarast.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.