Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-07-04

Undersökning av Kalmarborna åsikter om Kalmars kyrkogårdar (KA 04)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Idag arbetar 30 personer inom kyrkogårdssektorn i Kalmar, som styrs av en politiskt vald kyrkogårds- och fastighetsnämnd. I nämnden förankras alla större beslut och förändringar som rör kyrkogården. Alla svenska medborgare betalar en obligatorisk begavningsavgift som går till begravningsverksamheten, som täcker kostnaderna vid gravsättningen. Alla skötsel av gravar och växtplantering bekostas av gravrättsinnehavarna själva.

Kalmars kyrkogårdar har ett stort serviceutbud, som att plantera många olika slag av växter, växtförslag görs vid önskemål, liksom skötsel av gravar mm. Vi sköter de stora grönområdena mellan gravplatserna, ansvarar för gravsättningar av urnor/kistor osv. Idag diskuterar de som arbetar på Sveriges kyrkogårdar, hur de vill ha framtidens kyrkogårdar.

Några tankar: Kyrkogårdarna bör ses som ett kulturhistoriskt arv; som ett stöd i sorgen; som ett gröntillskott; som ett rekreationsområde; som en beståndsdel i samhället. För att få reda på behov och önskemål vill man ha hjälp med att göra någon form av en marknadsundersökning. Några frågeställningar kan vara:
- Hur upplever man första besöket på kyrkogården? - Ser man kyrkogården som en fridfullt grönområde i Kalmar stad? - Besöker man bara kyrkogården när någon nära har avlidit? - Vilket bemötande får man av de som arbetar på kyrkogårdsförvaltningen? - Tycker man att det känns obehagligt att gå till kyrkogårdarna? - Hur vill ungdomar att framtidens kyrkogårdar ska se ut(t ex mer parkliknande, lummig grönska eller tradition utformning)?
Önskemålet är att undersökningen kan vara klar till julen 2002 eller våren 2003.

I Kalmar finns tre begravningsplatser:
- Södra Kyrkogården anlagd 1860 ligger intill Kalmar slott, här ligger många kända personer från Kalmars historia begravda. Äldre stil, med stora pompösa gravstenar och välkrattade grusgångar.
Kyrkogården inramas av 200 st lindar, ligger nära Kalmarsund med ett litet kapell som används vid begravningar.
- Norra kyrkogården ligger invid Norra vägen i Kalmar, anlades 1910. Lindträd, och gravkvarteren inramas av väklippta häckar med välkrattade grusgångar. Äldre gravstenarna är stora, de nya mindre.
- Skogskyrkogården, intill Norra kyrkogården, som anlagts i två omgångar 1930 och 1990. En kyrkogård i tiden, med mycket växtlighet. Rogivande sittplatser, där mycket träd, buskar och blommor planteras.
När det gäller kyrkogårdarna görs förändringar kontinuerligt, så att besökaren ska känna att det är rogivande att besöka kyrkogårdarna och att man inte ska behöva ha någon gravsatt på kyrkogården för att besöka den.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.