Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-05-26

Ta fram underlag till miljöcertifiering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Verksamhet:
Tepro Fiberbetong AB är ett mindre bolag i en större koncern som heter Tepro Byggmaterial AB. Företaget tillverkar glasfiberarmerade och stålfiberarmerade betongprodukter. Exempel på produkter som Tepro Fiberbetong AB tillverkar är: balkongplattor, byggelement, bullerskärmar, element för lantbruksbyggnader och inredningar. Företaget har 15 anställda och omsätter ca 12 miljoner kr/år.

Exjobb:
Tepro fiberbetong AB bedriver en verksamhet som är i behov av att bli miljöcertifierad. Exjobbet går ut på att ta fram ett underlag för miljöcertifiering.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.