Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-04-24

J2ME-klient för Instant Messaging

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
SYFTE: Att definiera och implementera en design för en Instant Messaging-klient i en J2ME-miljö (Java 2 Platform, Micro Edition).

MÅL: I samverkan med leverantörer av Instant Messaging-system definiera krav på API:er mot Instant Messaging-servern, ta fram design för hur klienten skall realiseras med MIDP (Mobile Information Device Profile), implementera klienten tillsammans med interaktionsdesigner med särskilt fokus på användardialog. Klienten skall vara av sådan kvalitet att den kan ingå i ett större användartest.

BAKGRUND: Marknaden för mobila Java-applikationer står på tröskeln till ett genombrott. Mot slutet av 2002 kommer det finnas en relativt stor volym av Java-kapabla mobiltelefoner på marknaden. För en operatör som Telia Mobile är det viktigt att tillsammans med tredje parts tjänsteleverantörer förbereda för lansering av applikationer som drar nytta av denna teknologi. Instant Messaging är en sådan typ av tillämpning, i och med att tjänstens användbarhet höjs kraftigt genom den förbättrade användarinteraktion som ett Java-baserat användargränssnitt kan erbjuda.

FÖRETAGET: Projekt Excalibur inom Telia Mobile AB utvecklar plattformar och tjänster för mobila portaler.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.