Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-10-24

Metodutveckling för bestämning av smälthastighet för gjutslagger

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vid stränggjutning av stål används gjutpulver som fyller ett antal funktioner: minskar friktionen mellan stelnat stålskal och kokill, isolerar stålytan och förhindrar reoxidation, absorberar slagger samt dämpar värmeflödet från stål till den vattenkylda kokillen.
För god processfunktion är det viktigt att en balanserad mängd smält gjutslagg ligger på stålets badyta. Smältningen måste därvidlag avpassas mot förbrukningen. Det finns idag många teoretiska modeller som beskriver smältförloppet men ingen standardiserad metod för experimentell bestämning.

Mål: Kartlägga vilken metod för smälthastigheter som bäst uppfyller kraven på att bli en internationellt accepterad metod. Utveckla denna metod på IM:s laboratorium samt testa den på några kommersiella gjutpulver för stränggjutning.

Tillvägagångssätt: För detta arbete behövs först en grundläggande litteraturstudie genomföras. Baserat på resultaten från denna beslutas vilket mätmetod vi skall satsa på. Därefter byggs metoden upp i vårt labb med hjälp av IM:s tekniker och provning samt validering av metoden genomförs. Slutligen provas några angelägna gjutpulver som används inom IM:s gjutpulverforskning inom pågående Jernkontorsforskning.

Deltagande företag: Företag inom FO24:s forskning, SSAB Oxelösund AB, SSAB Tunnplåt AB, AvestaPolarit AB, AB Sandvik Steel, Fundia, Ovako Steel AB, Det Danske Stålvalsverk A/S, Rautaruuki Steel.

Jernkontorets forskningspaket 2002-2005
Inom Jernkontorets forskningsram bedrivs inom området Gjutning och stelning (FO24) ett forskningspaket med en total budget på 30 MSEK. I detta arbete samarbetar utöver de nordiska stålverken också de utförande forskningsaktörerna från IM, MEFOS och KTH. Inom denna forskning bedriver IM idag 5 projekt med en total forskningsvolym på 7 MSEK där vi har behov av ett flertal examensarbetare. Ni får här möjlighet att utföra intressanta examensarbeten med ett stort industriellt och akademiskt intresse.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.