Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-10-09

Ta fram underlag till CE-märkning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Verksamhet:
3B Ugnsprodukter AB är ett företag med en mångårig erfarenhet inom Aluminium och Härderi-branschen. Företaget har två verksamhetsområden:

1 Nykonstruktion av värmebehandlingsugnar men framförallt
tillverkning av reservdelar samt reparationer och underhåll av
dessa ugnar.
2 Tillverkning av ugnar till aluminiumindustrin samt tillhörande
reservdelar.

Största delen av kundunderlaget återfinns inom bilindustrin i Sverige. I dagsläget befinner sig 3B Ugnsprodukter AB i en spännande utvecklingsfas i samband med att företaget är på väg in på den tyska marknaden. Företaget har 3 personer anställda och omsätter ca 2 milj kr/år.

Exjobb:
CE-märkning är avsett som en signal till de nationella myndigheterna att tillverkaren garanterar att:

- produkten överensstämmer med kraven på säkerhet, hälsa och miljö.

- föreskriven kontrollprocedur har följts.

Olika myndigheter utövar tillsyn för olika direktiv. När en produkt uppfyller kraven i lagtexten får den bära CE-märket och säljas i hela EU/EES-området utan ytterligare godkännanden, anpassningar eller omprovningar. En köpare kan dock ställa vilka högre krav som helst, utom vid offentlig upphandling där något andra regler gäller.

Exjobbet går ut på att undersöka möjligheterna att CE-märka produkterna som 3B Ugnsprodukter säljer.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.