Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-12-05

Studie av automatiskt beräknade inköpskvantiteter kontra manuellt genomförda

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Beskrivning:
Vid inköp av materiel finns det olika sätt att styra inköpskvantiteterna. Det vanligaste är att man har ett ADB-system som talar om när lagernivån har sjunkit under en given nivå. Inköpskvantiteten bestäms sedan manuellt baserat på historisk förbrukning och trolig utveckling. Inom försvaret används system DELTA för lagerstyrning och försörjning. I det finns ett antal beräkningsformler för att hantera försörjningen. För anskaffningsvolymer används Wilsons formel vilken innehåller ett antal parametrar som man kan justera och uppdatera för att generera förslag på lämplig inköpskvantitet. Det finns ett antal statistiska formler för att förutsäga förbrukningen över de närmast följande perioderna. Trots detta så används inte den automatiska funktionen utan man överrider uteslutande med en manuell bedömning.

Exjobb:
* Välja ut ett antal representativa artiklar för studie.

* Gå tillbaka i tiden och undersök hur de har behandlats avseende
inköpsvolymer.

* Studera vilka kvantiteter och inköpstillfällen som beräknats
enligt Wilsons formel. Hade brist uppstått eller hade det
inneburit ökad administration?

* Föreslå sortiment som kan behandlas med automatik. Beräkna möjlig
besparing i bundet kapital.

* Analysera risker.

* Föreslå eventuella förändringar i DELTA, samt möjlig utveckling av
IT-stöd.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.