Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-12-10

Teknik, system och metoder för KUNSKAPS- och BESLUTSÖVERLÄGE

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Inom dessa områden finns mängder med utmaningar för FOI i Linköping. Vi genomför 25-30 exjobb per år även om konkret formulerade och annonserade nu är få.
Vi forskar och utvecklar inom följande områden: Signalspaning - Störsändning, Skydd mot sådant, Människa - System - Interaktion, Informationspresentation
och Beslutsfattande, Data- och Informationsfusion, Systemanalys och IT-säkerhet, Signal- och Bildbehandling, Modellering - Simulering - Värdering, Signaturmaterial och Mikrovågsteknik, Radio, Radar, Laser och IR, Sensorer, Ledningssystemteknik. Har du kunskaper som man får på högskolelinjerna C, D, E, F, Y, IT, Mat.Nat, Bet.Vet, Syst.vet. - och är du dessutom nyfiken - då kan vi med stor sannolikhet yxa till ett spännande och stimulerande exjobb för dig på FOI i Linköping. Presentera dig själv, dina kunskaper och erfarenheter och vad du skulle vilja göra - skicka till [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.