Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-04-29

Radarutveckling under det kalla kriget

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Efter det andra världskriget stod det klart att en viktig faktor i den framgångsrika allierade krigsföringen varit tillgången till radar. Sverige kom successivt att bygga upp kunskap och kapacitet rörande radar. Viktiga organisationer var Försvarets forskningsanstalt och de militära förvaltningarna, samt inte minst svensk industri: LM Ericsson och Svenska radioaktiebolaget med flera.

Examensarbete syftar till att studera ett s.k. utvecklingspar (en säljare och en köpare, där det föreligger ett långvarigt utvecklingssamarbete kring flera projekt) inom radartekniken: Ericsson och Kungliga Flygförvaltningen.

Den viktigaste aspekten i examensarbete är att analysera kunskapsuppbyggnaden i båda organisationerna över tid, både vad avser situationen i Sverige och utomlands.

Examensarbete utförs vid Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria, KTH.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.