Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-10-17

Exjobb effektivitetsstudie

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbetet syftar till att utreda hur arbetssituationen förändras vid användning av produkten Caption. Fokus skall vara inom följande områden:

Undersök på vilket sätt produkten höjer effektiviteten vid inmatning av text till datorn antingen genom mindre felskrivningar eller att användaren skriver snabbare eller en kombination av de båda.

Undersök om Caption skapar en mer ergonomisk arbetssituation/arena.

Undersök vilken målgrupp Caption levererar störst värde till:
handikappade
vanliga PC användare
operatörer inom processindustrin
offentlig sektor
näringsliv

På vilket sätt skulle Caption kunna vidarutvecklas?


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.