Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-11-27

Vattendomens påverkan vid en utbyggnad av vattenkraftstation

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Årbol Såg och Kvarn, Bengtsfors, driver idag en äldre vattenkraftstation som är inrymd i ett sågverk. Man undersöker möjligheter att dels projektera för en ny kraftanläggning i kvarnen, dels en moderninsering av kraftverket i sågen.


Uppgift: Hur påverkas vattendomen av en utbyggnad? Anläggningen har tidigare haft en större kapacitet än den har idag. Kvarndelen är ej i drift, eftersom insugstuben har sönderfallit. Man vill bygga ut så att man kan nyttja allt vatten som rinner förbi. Anläggningen är så gammal att den drivs av hävd och saknar vattendom. Behövs det en ny vattendom för en utbyggnad? Behövs någon miljöpåverkans beskrivning? Hjälp med ansökan till vattendomstol med därtill förenliga handlingar. Hjälp även med bygglov är önskvärt.

OBS! Eftersom detta företag är lokaliserat till Dalsland (projekt exjobb Dalsland), kan lunch-, rese- och bostadskostnader utgå. Kontakta Fredrik Ahlman, 070-574 70 19, för mer information.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.