Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-11-27

Miljövänligare och billigare transporter av rötslam

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Uddevalla Entreprenad AB ansvarar för drift och skötsel av soptippen i Uddevalla. Här återvinns såväl järnskrot som byggmaterial och man har under senare tid även börjat med kompostering.

Likt alla tippar får man ut rötslam, en biprodukt som man ej kan hantera själva. Man har sökt tillstånd för lokal deponering av slammet men ej ännu fått något klartecken. Rötslammet körs med lastbil till en tipp för sådant slam i Karlstad. Transporter som i sig utgör en miljöbelastning.

Uppgift: En ny lösning av transportproblemet med rötslammet; billigare och mer miljövänlig lösning.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.