Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-11-27

Hyresundersökning bland butiker och företagare

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Lokalhyresgästerna bildades för ca 10 år sedan, som en samverkansorganisation mellan Köpmannaförbundet (som också företräder Företagarna) och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare. Syftet är bl.a. att verka för bättre hyresvillkor för den enskilde lokalhyresgästen.
Hyreskostnaden för en företagare är den näst största kostnaden vid sidan av personalkostnaderna. Lokalkostnaderna har under de senaste åren åter ökat för företagare. Ett medel att lyckas i en hyresförhandling är dels någorlunda kännedom om olika hyresnivåer, dels allmänna kunskaper om hyresreglerna.

Uppgift: Att genomföra en hyresundersökning bland butiker och företagare i Trestad (Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla) samt i Strömstad. Lokalhyresgästerna har själva tidigare genomfört hyresundersökningar. Ett material som självklart ställs till förfogande för intresserade studenter.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB




Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.