Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-10-09

Analys av kupévibrationer i modeller av ambulansbilar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Jämföra teoretiska vibrationsnivåer i ambulansbilar vid färd i olika
hastigheter på vägbanor med olika typer av deformationer och andra
ojämnheter.
Utföra en jämförande studie av teoretiska vibrationsnivåer i
ambulansbilar vid färd i olika hastigheter på vägbanor med olika typer av
deformationer, andra ojämnheter och yttextur. Föreslå / tillhandahålla
modifiering av befintliga datorbaserade analysprogram för
vägojämnhetsutvärderingar. Arbetet är samordnat med pågående forskning om
ambulanskomfort inom ambulanssjukvården; yrkesverksamma och forskande
referenspersoner inom ambulansverksamheten finns därför att tillgå.
Metod
Utvärdering av 3-D vägbanemodeller, uppmätta med laserbil. Hjälpmedel är
datorsimulerade fordonsmodeller. Detta innebär att erfarenhet av ex.vis
ADAMS och / eller MSC programvaror är en stark fördel. Lämplig utbildning är
Farkostteknik, Maskin eller Väg- och Vatten.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.