Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-23

Kvalitetsundersökning av färdtjänst och sjukresor i Gävleborgs län (Söderhamn)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sedan hösten 1995 finns en gemensam Beställningscentral för landstingets sjukresor och kommunens färdtjänstresor i Gävleborgs län. Årligen görs ca. 450 000 resor med taxi. Trafikhuvudmannen, X-Trafik AB, ansvarar för upphandling och administration av samreseverksamheten.

Syftet är att från kunden/resenärens perspektiv mäta kvaliteten på hela resekedjan, d.v.s handläggning, beställning, fordon, förare mm.
Målsättningen är att under våren 2002 brevledes skicka ut en enkät till ca. 1000-2000 resenärer för att få en uppfattning om hur verksamheten fungerar och vilka åtgärder som eventuellt måste vidtagas.

Examensarbete:
-Deltaga i utformningen av enkäten
-Insamling och instansning
-Sammanställning och bearbetning

Intresserade av detta examensarbete kan kontakta sjukresechef Inger Engvers te. 0270-771 80, trafikplanerare Ann-Marie Segerholm tel. 0270-751 69 eller trafikplanerare Mattias Andersson te. 026-24 12 24


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.