Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-22

Praktisk tillämpning av chemiska kunskaper

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Nammo Liab AB utvecklar, marknadsför och producerar revision av äldre ammunition, pyroteknik för militära syften, demilitarisation och 120 mm MBT ammunition.
Företaget föreslår examensarbete som innehåller både teoretiska och praktiska delar som rör tillverkning av pyrotekniska satser: lösningsmedelanvändning i pyrotekniska satser, tvättning med tri inom explosiva ämnen för att hitta nya lösningsmedel.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.