Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-02

Glidlager för roterande maskiner.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Alla elektriska roterande maskiner (motorer, generatorer mm) använder sig av någon sorts lager (vanligtvis kullager eller oljesmort bärlager). Examensarbetet handlar om att på ett tidigt stadium utvärdera och utpröva om glidlager belagda med olika lågfriktionsmaterial, så som DLC (diamond like carbon), kan användas för denna funktion.

Den stora vinsten med den här typen av beläggningar är att de ofta kan minska friktionsförluster vilket i så fall i ett slag skulle kunna öka verkningsgraden i ett stort antal roterande elektriska maskiner. Andra fördelar som de ofta medför är ett minskat behov av smörjmedel vilket gör dem både mindre serviceintensiva och mindre belastande för miljlön.

Examensarbetet är ett samarbete mellan avdelningarna Elektricitetslära och åskforskning och Materialvetenskap vid Institutionen för materialvetenskap.

Uppgiften består i:
* Litteratursökning på användning av glidlager i elektriska maskiner
* Egen framställning av lagerbeläggningar och rigg för test direkt i en applikation
* Provning av egna och industriellt framställda beläggningar både i kontrollerad rigg och i en mer applikationsnära uppställning
* Karakterisering av lagerytorna före och efter provningarna
* Utvärdering och tolkning av experimentdata
* Rapportering av arbetet

Lämpligt för 1-2 teknologer från: Q.

Examensarbetet är avsett att utföras vid Institutionen för Materialvetenskap vid Uppsala Universitet.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.