Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-02

Induktiv pulsgenerator

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Inom pulsad kraft (pulsed power) används idag huvudsakligen s.k. Marx-generatorer för att ge-nerera högspänningspulser. Dessa består av en samling kondensatorer som är arrangerade så att de laddas parallellt men laddas ur seriellt. Kondensatorerna har begränsningar vad
gäller energi-täthet och livslängd. Det är därför av stort intresse att söka utveckla en induktiv pulsgenerator. Utgångspunkten är en initial prototyp, med vilken den grundläggande principen har demonstrerats. Nu gäller det att vidareutveckla denna för högre verkningsgrad och högre spänning.

Uppgiften består i att:
* Sätta sig in i pulsad kraft och befintlig pulsgenerator
* Modifiera och förbättra befintlig utrustning
* Bygga teoretisk modell för och simulera pulsgeneratorn
* Provköra och fintrimma den förbättrade pulsgeneratorn
* Rapportera arbetet

Lämpligt för 1-2 teknologer från E eller F.

Examensarbetet är avsett att utföras vid avdelningen för Ellära och Åskforskning vid Uppsala universitet.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.