Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-02

Styrning av elektriskt energilager

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Traditionellt lagras elektrisk energi i liten skala med batterier eller kondensatorer, och i stor skala med pumpad vattenkraft. I registret mellan dessa finns svänghjul och s.k. SMES (Supercon-ducting Magnetic Energy Storage). För båda dessa tekniker behövs ett system för att effektivt kunna mata in och ut energi ur lagret. Examensarbetet handlar om att utveckla ett sådant system för relativt stora effekter och mycket snabba reaktionstider.

Uppgiften består i att:
* Litteratursöka och sätta sig in i området
* Utforma en lämplig konstruktion som kan integreras med befintlig utrustning
* Genomföra konstruktionen i samarbete med verkstad
* Utföra verifierande prov av konstruktionen
* Rapportera arbetet

Lämpligt för 1-2 teknologer från E eller F.

Examensarbetet är avsett att utföras vid avdelningen för Ellära och
Åskforskning vid Uppsala universitet.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.