Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-03-05

Produktutveckling och anpassning av en mindre modell av släpvagn

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Verksamhet
Tillverkning och försäljning av släpvagnar. Erbjuder kundanpassade transportlösningar för olika ändamål. Verksamheten är förlagd i Lånsta mellan Västerås och Sala.

Projekt/exjobb
Produktutveckling och anpassning av en mindre modell av släpvagn. Målet med uppdraget är att få ner produktionskostnader och materialkostnader för en befintlig släpvagnsmodell. Företaget vill ta fram en släpvagn som kan tillverkas och säljas i större volymer. Arbetsuppgifter består av produktdesign, cadritningar, investeringsanalys och kostnadskalkyler. Uppdraget kan tänkas passa en student ifrån programmet för industriell ekonomi. Alternativt kan uppdraget utföras av två studenter som samarbetar, en ekonomistudent och en ingengjörstudent.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.