Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-15

Produkt-/ tjänsteutveckling (Sandviken)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sandvikenhus AB är ett allmännyttigt bostadsbolag, helägt av Sandvikens kommun.

Totalt har Sandvikenhus ca 5600 lägenheter i beståndet. Marknaden i
Sandvikens kommun har sedan mitten av sjuttiotalet varit vikande, dvs
folkmängden minskar och antalet tomma lägenheter ökar. För att skapa
attraktivare erbjudande till kunderna ha Sandvikenhus sedan några år
tillbaka erbjudit personer i åldern 18-27 år samt högskolestuderande
speciella kontrakt med en rad förmåner.

För att bättre veta om erbjudandet motsvarar våra kunders behov samt hur det ska utvecklas för att bli attraktivare så vill vi genomföra en undersökning bland dessa hyresgäster. Målsättningen med projektet är att utvärdera dagens erbjudanden samt att finna vägar att utveckla vårt erbjudande så att det bättre motsvarar kundernas behov.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.