Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-10-16

Konstruktion av drivenhet för manuella rullstolar. (Gävle)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Konstruktionsuppdraget innefattar hela kedjan från behovsanalys till färdig produkt. Ett önskemål är att finns kunskap om moderna metodiker såsom, QFD, DFA, systematisk konstruktion etc. och används där så är lämpligt. Drivenheten skall användas för att underlätta transporten för skötare av manuella rullstolar.

Företaget är en totalleverantör och tillverkar idag biljettautomater och printrar, men vill utöka med en ny produkt som passar produktionen.

Övriga uppgifter om företaget hittas på www.parkoprint.se


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.