Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-12-04

Smart trafiklösning. (Ockelbo)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I Ockelbo tätort sträcker sig en gång- och cykelväg från en skola genom en ostrukturerad trevägskorsning. Korsningen ligger i en backe där även fastighetsutfarter ansluter. Behov av allmänna parkeringsplatser finns dessutom i området. En lösning kräver hastighetssänkning för samtliga trafikantkategorier samt att en separering av GC-trafik / fordonstrafik sker. Fordonsflödena är relativt låga. Konflikter uppstår p.g.a. hög hastighet hos cyklister.

Examensarbetet är ett förslag till planlösning av korsningen med
diskussion om tankegångar vid planlösningen.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.