Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-03-21

Beskriva det lokala kvalitetssystemet-daglig verksamhet proAros

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Daglig Verksamhet vänder sig till personer med grav utvecklingsstörning, autism eller med förvärvad hjärnskada. Verksamhet erbjuder en anpassad och utvecklande miljö som bidrar till en god livskvalité för den enskilde. Inriktningen är mot habilitering och aktivering utifrån individens behov, vilket bygger på individuell planering, inflytande, meningsfullhet och stimulans. I verksamheten bedrivs ett medvetet kvalitetsarbete utifrån mål och uppdrag vilket är beskrivet i ett flöde av aktiviteter. Det pågår en ständig utveckling av förbättringsprocessen och vi kan säga att det idag finns ett enhetligt lokalt kvalitetssystem med anpassning till tre olika arbetsplatser.

Arbetsuppgift
En hjälp vi ser att vi har behov av är att beskriva det lokala kvalitetssystemet och samtidigt pröva det enligt Utmärkelsen Svensk Kvalité. Ett examensarbete/uppsatsarbete kommer att bidra till utveckling av det kvalitetssystemet och samtidigt komma till nytta för medborgaren i Västerås


Hjälpmedel: det lokala kvalitetssystemet och Utmärkelsen svensk Kvalité samt Enhetens kvalitetsgrupp.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.