Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-20

Bioinformatik & genomanalys på RNA-nivå

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbetet syftar till att studera snoRNA (small nucleolar RNA) och deras regulatoriska potential i den humana hjärnan. Främst kommer projektet inrikta sig på att detektera nya snoRNA-molekyler som inte reglerar ribosomalt RNA utan andra nukleära processer så som editering av mRNA. Ett delprojektet är fokuserat på bioinformatiska studier där viss erfarenhet av databassökning och programmering erfordras. En annan del vänder sig till studenter med en mer molekylärbiologisk bakgrund.

Projektet ingår i ett nätverk kallat RNomics, functional genomics of RNA, etablerat mellan forskargrupper vid Stockholms och Uppsala Universitet. Nätverket, som finansieras av Wallenberg Consortsium North, studerar struktur och dynamik hos regulatoriska RNA-molekyler, RNA-processning samt ribonukleoproteinkomlpex i ett genomiskt perspektiv.

Institutionen för molekylärbiologi & funktionsgenomik vid Stockholms Universitet är en nystartad institution med ett antal forskargrupper inom RNA-biologin. Du kommer att arbeta i en miljö där kunskapen om processning av RNA och dess regulatoriska roll i cellen är stort. Dessutom gör ett frekvent samarbete mellan forskare inom Uppsala/Stockholmsnätverket projektets potential ännu kraftfullare. Det finns möjlighet till fortsättning som forskarstuderande inom projektet.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.