Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-07

Omvärldsanalys för bostadsbolag - VSBo (Vaggeryds-Skillingaryds Bostads AB)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
En omvärldsanalys för företagets verksamhet skulle utifrån dagens situation kunna studera styrkor och svagheter och hur dessa ska hanteras både idag och i framtiden. Hur är marknadssituationen idag och vilka förändringar kan förväntas framåt i tiden?
VSBo är ett kommunägt bostadsbolag med verksamhet i Vaggeryds kommun. Kontoret är beläget i Vaggeryds tätort. Företaget äger och förvaltar 950 bostadslägenheter och en del lokaler, förvaltar kommunens verksamhetslokaler samt ombesörjer städning av kommunens lokaler.
Omsättningen uppgår till ca 94 MKr och vi är ett 70-tal anställda.
Av kommunens invånare bor ca 25 % i lägenhet i flerfamiljshus och av dessa ägs en stor andel av VSBo. Lägenhetsbeståndet finns huvudsakligen i kommunens två större tätorter Skillingaryd och Vaggeryd men delvis även utspritt i mindre tätorter.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.