Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-06-03

Anläggande av småvatten i tätortsnära natur (Ockelbo)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ockelbo Kommun har tagit fram en Natur- och Kulturvårdsplan för kommunal mark mellan bebyggelsen och Bysjön i Ockelbo tätort. Förslaget innehåller bl.a att ett småvatten ska anläggas för att samla ihop och rena dagvatten samt att åstadkomma en bättre natur/betesmark. Projektet behöver detaljskrivas samt behovet av myndighets kontakter behöver klargöras.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.