Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-05-13

Jämföra Javakomponenter i CORBA/WLE med EJB i WLS

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
SYFTE: Att undersöka hur användningen/design av Java-komponenter i Corba/WebLogic Enterprise -miljö skiljer sig från motsvarigheten i EJB/WebLogic Server-arkitektur
MÅL: Att beskriva hur man designar Java-komponenter för att i så stor utsträckning som möjligt fungera i både CORBA/WLE och EJB/WLS-arkitektur. Vilka typer av komponenter lämpar sig för att flyttas till WLE? Hur flyttar man komponenter mellan de olika miljöerna? Praktiskt testa detta i de båda miljöerna
BAKGRUND: EJB är idag väldigt populärt och genom WLS har det blivit lite av var mans egendom. WLS tillhandahåller mycket funktionalitet, men det finns lite som saknas. En av de viktigaste delarna är transaktionshantering mellan olika databaser. Genom att köra EJB i WLE som bygger på CORBA och har en riktig transaktionshanterare i botten kan få transaktionshantering mellan databaserna. Det finns även en del andra vinster att göra i stora miljöer. Det finns en del man ska tänka på för att de EJB man skriver ska kunna flyttas från WLS till WLE på ett smidigt sätt. Vad måste man tänka på? Hur går flytten till? Vilka begränsningar finns? Vilka typer av komponenter lämpar sig för att köras i WLE?
ENTERPRISE JAVA BEANS (EJB): EJB är gjort för flerlagersarkitekturer det vill säga man har ett databaslager, ett eller flera lager med affärslogik och ett presentationslager. EJB är gjort för att användas i affärslogiklagret/lagren. Presentationslagret kan bestå av Java-program på klienten eller en del på servern som genererar HTML (JSP eller servlets) och en del på klientdatorn som presenterar informationen (Netscape eller Explorer). EJB är ett standardiserat tillägg till Javastandarden (en del av J2EE). EJB är en samling javaklasser och interface som används för att bygga komponenter i Java. Komponenterna har ett väldefinierat gränssnitt, är återanvändbara och uppfyller vissa krav så att de kan installeras i en applikationsserver. När man skriver sina EJB ska man fokusera på affärslogiken, alltså vad komponenten ska göra. Man ska däremot inte behöva bry sig om infrastrukturtjänster som transaktionshantering, behörighetshantering, samtidighetsproblem (trådsäkerhet), databaskopplingar och liknande. Man gör istället inställningar hur man vill att dessa tjänster ska skötas och det är applikationsserverns jobb att se till att de sköts på det viset.
I dag är så gott som alla datorsystem väldigt komplexa och servar väldigt många klienter. Genom att ha all intelligens i en applikationsserver, det vill säga ha koden på ett fåtal ställen istället för hos tusentals klienter, blir uppdatering och modifiering av programvaran mycket mer lätthanterlig. Man kan också bygga system med mycket större säkerhet och prestanda än i traditionella client/server-system eftersom affärslogiklagret som ligger i en skyddad miljö kan göra behörighetskontroller och återanvända information.
WEBLOGIC SERVER (WLS): WebLogic Server från Bea Systems är en applikationsserver som används för att kunna köra applikationer utvecklade enligt J2EE-standarden.
WEBLOGIC ENTERPRISE (WLE): För e-handelslösningar som kräver obegränsad skalbarhet samt stor utvecklings- och implementationsfrihet är WebLogic Enterprise från BEA Systems en mycket pålitlig transaktionsplatform. WebLogic Enterprise sammanför de bästa industristandarderna (t.ex. CORBA och Java) med komponentbaserad programmering för att skapa kompletta e-handelslösningar.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.