Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-10-16

Analys-EU-omvärldsbevakning för Västmanland

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Västmanlands Internationella Nätverk (VIN) har till syfte att samordna Västmanlands uppträdande i internationella samanhang. Länets samtliga kommuner liksom landstinget och Västmanlands landshövding ingår i nätverket som möts minst två gånger om året. Ordförande i nätverket är Västerås kommunalråd Åke Hillman. I maj 2001 antog politikerna en strategi för det internationella arbetet och en handlingsplan för 2001. I handlingsplanen sägs att en plan för att strukturera och effektivisera länets [internationella] omvärldsbevakning skall tas fram. Av särskild vikt är att öka medvetenheten om EU-utvecklingens betydelse för länet. För att kunna gå vidare med denna uppgift, finns det behov av en analys av hur situationen är idag; vem är intresserad av vilken information; hur distribueras informationen; vilka möten/organsiationer verkar vi genom och varför etc. Jag tänker mig att någon bistår med intervjuer i länet och ev. något jämförelselän, för att se hur vi kan koncentrera informationsinsamlingen på områden som efterfrågas i länet. Särskild tonvikt skall då läggas på de offentliga aktörer som ingår i Västmanlands internationella nätverk.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.