Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-20

Molekylära mekanismer vid blodkärlsnybildning i tumörtillväxt och vid metastasering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Tumörtillväxt är beroende av blodkärlsnybildning, angiogenes. Blodkärlstillväxten regleras genom en noga reglerad balans mellan angiogenes stimulatoriska faktorer samt angiogenes inhibitorer. Genom att blockera blodkärlstillväxten, tex med hjälp av olika angiogenes inhibitorer, kan tumörtillväxt & metastasering stoppas.

Vi har på vårt laboratorium isolerat flera olika angiogenes faktorer och inhibitorer. Vissa av dessa faktorer befinner sig i klinisk prövning för behandling av cancerpatienter. I många fall är dock de bakomliggande molekylära mekanismerna av dessa inhibitorer och stimulatorer inte ännu kända.

Vi arbetar med att kartlägga de molekylära mekanismerna med hjälp av olika metoder såsom cell kloning, signaltransduktionsstudier, framställning av transgena möss, studier av cellulär apoptos, samt tumörhistologi.

Vårt mål är att, genom att identifiera de bakomliggande mekanismerna vid angiogenes, finna nya, effektiva stimulatorer och inhibitorer som kan användas för att behandla patienter.

För mer information, vänligen se vår hemsida: http://www.mtc.ki.se/groups/cao/ Där finner du även vår publikationslista, vilken inkluderar flera artiklar i ledande internationella biomedicinska forskningstidsskrifter.

Vårt laboratorium befinner sig på Mikrobiologiskt & Tumörbiologiskt Centrum (MTC) på Karolinska Institutet. MTC är en utav de
största institutionerna på campus, med drygt 30 forskningsgrupper i huset.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.