Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-20

Analys av peptidadsorption till ytor i CD-mikrostrukturer (lab-on-a-chip)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Mikrokanaler formade i en CD-skiva utgör basen för en lovande teknik där biologiska prover kan analyseras i nanoliterskala. Vid utvecklingen av dessa analysskivor är det viktigt att studera icke-specifik analytadsorption till kanalerna. Denna kan förorsaka icke reproducerbara resultat, samt resultera i förlust av prov, och bör därför minimeras. Genom märkning av peptider med positronemiterande nuklider, och detektion med ett Phosphor Imager system,fås en hanterlig och känslig teknik att studera icke-specifik adsorption.

I ett samarbete mellan avdelningen för analytisk kemi, PET centrum Uppsala universitet och Gyros Microlabs visade vi med ett inledande examensprojekt våren 2001 att tekniken var genomförbar. Nu vill vi fortsätta och ytterligare befästa tekniken. Inledningsvis studeras reproducerbarhet och detektionsgränser för systemet. Då stabilitet uppnåtts undersöks effekterna av olika parametrar som typ av mikrokanalyta, adsorptionstid och koncentration av peptid. Analys med HPLC kommer även att ingå för att karakterisera den märkta peptiden. För att kunna jämföra positrondetektionen med en annan teknik kan även experiment med en fluorescensderivatiserad
peptid utföras.

För information om avd för analytisk kemi se:www.analytisk.kemi.uu.se/
Uppsala universitet PET-centrum:www.pet.uu.se
och Gyros Microlabs:www.gyros.se/


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.