Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-10-25

Bygg-KMA

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Metis Teknik & Miljö och Miljöledarna Ciconia AB utvecklar, med stöd från Byggforskningsrådet och Svensk =Byggutvecklingsfond, ett datoriserat verktyg för upprättande och användande av system för ledning av mindre företag i byggbranschen m a p kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Projektet går under arbetsnamn: Bygg-KMA.

Vi söker nu en examensarbetare som kan översätta våra lekmanna-krav på ett datoriserat system till en teknisk specifikation. Denna specifikation skall sedan kunna ligga till grund för faktisk systemering och programmering. I examensarbetet ingår också att lägga upp ett tillfälligt (men fungerande) system med hjälp av Microsoft-windows standard program (exempelvis Access), detta system ska fungera för fältförsök och som demonstration.

Arbetet bör påbörjas snarast.

För mer information om projektet, Metis Teknik & Miljö eller Miljöledarna Ciconia AB är ni välkomna att besöka följande hemsidor: www.metis.c.se ; www.ciconia.lrf.se
För direkt information ring Stina Möller.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.