Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-01-11

Miljöbrons effekter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vilken betydelse har Miljöbron ur ett samhällsperspektiv?

Företag:
Miljöbron är en ideell förening som skapar kontakter mellan näringsliv och studenter på högskola och universitet. Detta görs genom att förmedla projekt som alla har miljö och hållbar utveckling som gemensam nämnare. Genom projekten får studenter arbetslivserfarenhet och kontakter samtidigt som företag får chansen att kostnadsfritt utveckla miljö och hållbarhetsarbetet. Miljöbron förmedlar både examensarbeten och kortare projekt, samt projekt inom kurser på högskolor och universitet.
Miljöbron verkar i hela Västra Götaland och har huvudkontor i Göteborg.

Bakgrund:
Ett viktigt syfte med Miljöbron är att hjälpa studenter till erfarenhet och kontakter, så att de lättare får anställning efter examen. Både studenter och företag utvärderar varje projekt som genomförts i direkt anslutning till att det avslutats men Miljöbron vill nu veta mer om hur det ser ut i det längre tidsperspektivet.

Uppgift:
Miljöbron vill ha hjälp med att undersöka vad genomförande av ett projekt leder till för studenterna. T.ex. Hur ofta leder ett projekt till att en student får jobb på det företag som projektet genomförts på? Hur ofta leder ett projekt till en värdefull kontakt som senare ger ett jobb? Förslagsvis genomförs en enkätundersökning bland de studenter som medverkat i projekt under de senaste åren, eventuellt kan denna kompletteras med djupintervjuer.
Analysen av resultatet kan med fördel belysa Miljöbrons betydelse ur ett vidare samhällsperspektiv, men också föreslå åtgärder som skulle kunna förbättra Miljöbrons verksamhet för att ge studenterna så stor nytta som möjligt.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.