Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-01-12

Väg- och samfällighetsföreningar - ett demokratiskt problem?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Väg- och samfällighetsföreningars verksamhet kan i stora föreningar med omfattande ansvar ibland ha viss verksamhet som liknar kommunal verksamhet.

En del av de beslut som föreningarna tar kommer också att påverka personer som inte är medlemmar i föreningarna.
Den kommunala verksamheten har rutiner och bestämmelser som ska ge en viss insyn och möjlighet till påverkan. Föreningarnas bestämmelser ser inte ut på samma sätt.

Exjobbsuppslaget syftar till att klarlägga hur relationen kommun / stora samfälligheter kan påverka de demokratiska synvinklarna och processerna.

Angreppssätten för att åskådliggöra detta kan härröra från flera olika ämnesområden, som statsvetenskap, sociologi, juridik, eller kombinationer av sådana. Ett speciellt intressant område är när kommunerna försöker hänskjuta ärenden från sin egen verksamhet till föreningarna.
Ur en kritisk journalistisk synvinkel torde Orust kommun med dess vägförening vara en guldgruva att gräva ur.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.