Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-01-12

VFX tracker - videokollaboration

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Problem
Chimeny Pot har idag flera olika program för att organisera filmklipp och koordinera projekt. Ett system för ekonomi och bokning, en blogg för att visa filmer för kunder, en tracker” för att se arbetsstatus på filmklipp och distribuera arbete samt ett program för att titta på högupplösta filer. Detta fungerar i dagsläget inte på ett tillfredsställande sätt eftersom alla program inte är användarvänliga, onödigt krångliga och inte kommunicerar med varandra internt. Man vill enkelt kunna överföra och se på högupplösta filmklipp, projektstatus och optimera arbetsflödet. Ett ex-jobb pågår i dagsläget med målet att ta fram ett grafiskt gränssnitt, bestämma nödvändiga funktioner och hur program och arbetsflöde ska kunna integreras.

Mål
Skapa ett ett webbaserat system som organiserar projekt och videoklipp, en så kallad VFX-tracker. Exjobbet går ut på att bestämma hur systemets olika delar ska lösas rent programmeringstekniskt. Fokus kommer att ligga på videokollaboration, filhantering och filorganisation. Slutmålet är ett fungerande program.

Beskrivning
Programmeringsplattform: Python framework (Django: http://www.djangoproject.com/ eller Pylons:
http://pylonshq.com/ ) i Linuxmiljö.

Uppgiften är att skapa en VFX-tracker som hanterar högupplösta filmklipp och knyter samman filmprojekten. Funktionsmässigt ska trackern likna webbapplikationen Shotgun (http://www.shotgunsoftware.com/).

Moment
• Databashantering (framtagning av lämplig databasmodell)
• Automatisk generering av QuickTime/Flash filmer och tumnaglar. (Viss kod finns redan)
• Videokollaboration ( www.cozimo.com (eventuellt implementera deras applikation))
• Automatisk filöverföring mellan SAN-enheter och kontor i andra länder.
• Automatisk generering av e-mail. (Nyheter och uppgifter ska meddelas via mail under vissa tillfällen. )

Tänkt arbetsflöde vid användning av systemet:
• Import av nytt projekt och data från befintlig databas.
• Import av filmklipp (från internt SAN eller via Internet). Filmklippen är sparade som DPXsekvenser.
• Automatisk generering av QuickTime filmer och tumnaglar från DPX-sekvenserna. (Finns en del färdig kod)
• Distribution av arbetsuppgifter till projektmedlemmar.
• Automatisk e-mail notifiering.
• Filöverföring (automatisk och användarstyrd).
• Videokollaboration (användarna ska kunna rita på och kommentera filmklipp)
• Projektstatus (producenten övervakar projektet)
• Godkännande av kund (Kunden godkänner klippen eller kommer med ändringar)
• Arkivering (avslutning av projekt och selektiv arkivering av filer)

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.