Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-01-13

Förekomst av kvinnor i mediebilden - behov av databas med kvinnlig expertis

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund och syfte:
Bakgrunden till studien är att vi vet att kvinnor förekommer i medierna i betydligt lägre utsträckning än män. Med tanke på att samhällets fördelning är 50-50 mellan män och kvinnor, kan man ställa sig frågan om mediebilden är rimlig. Man kan också ställa sig frågan om varför fördelningen i medierna ser ut som den gör: är det så att män fortfarande dominerar exempelvis som experter i såväl näringsliv som politik och därför intervjuas som experter? Eller väljer medierna män före kvinnor även om det finns såväl manliga som kvinnliga experter att tillgå?

Pennskaftets avsikt är att få gjort en bred kartläggning av mediebilden och diskutera varför den ser ut som den gör för att få ett underlag till att eventuellt starta en expertdatabas med kvinnliga experter på olika områden: Experta.nu. Sådana finns på flera håll utomlands.

Möjliga studier:
Flera olika studier är möjliga att göra på detta tema, och det handlar huvudsakligen om en nulägesanalys, inte en historisk analys:

1) En övergripande innehållsanalys i våra viktigaste medier, såväl press som radio och tv. En sådan bör åtminstone delvis vara av kvantitativ art för att få ett underlag till just kartläggningen, men kan mycket väl kompletteras med en kvalitativ del. Exempel på frågor som skulle kunna besvaras här är följande: I vilka roller förekommer kvinnor i förhållande till män? Hur ser fördelningen ut mellan män och kvinnor i den offentliga respektive den privata sfären i medierna? Hur beskrivs kvinnor jämfört med män i medierna? Vilka ämnesområden får män respektive kvinnor uttala sig om? Finns det skillnader i olika slags medier? Hur ser det ut i dagsaktuella medier i jämförelse med medier som utkommer mer sällan?

2) En intervjustudie med manliga och kvinnliga experter som brukar förekomma i medierna. Vad tycker de om det? Finns det något manliga/kvinnligt i sättet att fundera över sin medverkan? Ställer de upp för att de ”måste”, eller för att de vill? Hur tycker de att de blir bemötta av manliga respektive kvinnliga journalister? Här handlar det primärt om att välja ut personer som redan är experter och som också finns i den rollen i medierna för at skapa en större förståelse för vad det kan innebära att befinna sig i en offentlig roll. Eller bara kvinnliga experter – tröttnar de på att alltid kallas in för att de är kvinnor?


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.