Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-01-13

En kvalitativ utvärdering av Seconden -en verksamhet för arbetsökande personer som uppbär ekonomiskt bistånd

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Seconden är en verksamhet som arbetar med personer som är aktuella inom socialtjänsten i stadsdelarna Linnéstaden och Majorna i Göteborg, som uppbär ekonomiskt bistånd och som aktivt söker arbete. Vi arbetar med att ge stöd och kompetenshöjning vad gäller att söka arbete. Vi är intresserade av att utvärdera hur våra brukare ser på verksamheten och om den insats vi gör bidrar till att personer i högre utsträckning får arbete eller går vidare till studier eller annan självförsörjning. Vidare vill vi se om de olika metoder vi använder påverkar resultatet av verksamheten.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.