Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-01-18

Utveckling av IT-baserat produktionsuppföljningssystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Haldex tillhandahåller innovativa egenutvecklade lösning för den globala fordonsindustrin, där fokus ligger på förbättrad, miljö säkerhet och köregenskaper. Verksamheten bedrivs inom de tre divisionerna Commercial Vehicle Systems (CVS), Hydraulic Systems och Traction Systems.

Bakgrund
Haldex Brake Products AB, ett bolag inom CVS-divisionen, utvecklar och tillverkar bromssystem till tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. I Landskronafabriken fokuserar man just nu på produktionsutveckling och inom ramen för detta arbete har utvecklingen av ett IT-baserat produktionsuppföljningssystem påbörjats men ännu inte avslutats. Systemet ska användas för att kontinuerligt följa upp prestanda i alla produktionsprocesser och grafiskt och numeriskt presentera olika prestandaparametrar, i syfte att generera information om status och förbättringsbehov i produktionsprocesserna.

Uppgift och kunskapsbehov
Systemet är webbaserat och är kopplat till ett antal SQL-databaser där information hämtas. Information som manuellt matas in i systemet via dess grafiska gränssnitt, eller hämtas från databaser, skall sedan sammanställas och presenteras på olika sätt med hjälp av systemet. Arbete med att utforma det grafiska användargränssnittet för inmatning av information är i stort sett färdigt. Det arbete som i huvudsak återstår, som alltså utgör examensarbetsuppgiften, är:
• Färdigställande av grundfunktionerna i systemet
• Utformning av och realisering av flertalet numeriska och grafiska resultatpresentationer
• Administrationsläge
• Lightversion av systemet som kan utnyttjas av andra Haldex fabriker
• Vid mån av tid finns ytterligare uppgifter

Vi söker därför en examensarbetare på högskoleingenjörsnivå med lämplig inriktning som kan slutföra det arbete som nu påbörjats. Den vi söker behöver ha kunskap inom:
• Visual Studio 2008
• ASP.NET med språket C#
• Microsoft .NET Framework
• Ajax Framework
• MS SQL Server
• Stored Procedure
• Grundläggande hantering av data i en SQL server

Arbete kommer att utföras på Haldex i Landskrona och systemet kommer att utformas tillsammans med vår produktionsutvecklingsavdelning som är beställare av arbetet. Stöd runt det praktiska arbetet kommer att ges av vår egen IT-avdelning.

Låter detta intressant för dig var då vänlig och hör av dig via e-mail där du bifogar personligt brev, CV och kontaktinformation.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.