Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-01-28

Simulering av skruvbrott

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Vid utveckling av strukturer som har lastbärande funktionalitet vid krockförlopp, t.ex. underkörningsskydd, har datorsimuleringar blivit ett allt viktigare verktyg.

En förutsättning för att göra simuleringar är att det finns materialmodeller som kan beskriva beteendet hos de komponenter en aktuell struktur är uppbyggd av. Vidare måste, t ex om stora deformationer och/eller brott förekommer, materialmodellen kalibreras mot provning.

Vid krockförlopp inträffar ibland brott i skruvförband. Vid simuleringar av krockförlopp utnyttjas för närvarande en förenkelad modell av skruvförbanden. Den förenklade modellen är å ena sidan snabb men kan å andra sidan inte fånga upp samtliga brottfenomen.

För att i framtiden bättre kunna simulera skruvförbandsbrott vid krockförlopp erbjuds ett examensarbete. Examensarbetet innebär att, med nyttjande av finita element-programmet LS-Dyna, identifiera och kalibrera en materialmodell som kan simulera kvasistatiska drag, böj och skjuvbrott av skruvar och skruvförband. Examensarbetet är ett första steg mot en generell skruvförbandsmodell för krocksimulering.

Mål
Att bli bättre på att simulera skruvförbandsbrott.

Uppdragsbeskrivning
Att med nyttjande av finita element-programmet LS-Dyna, identifiera och kalibrera en materialmodell som kan simulera kvasistatiska drag, böj och skjuvbrott av skruvar och skruvförband.

Utbildning/linje/inriktning
Civilingenjör. Maskinteknik, teknisk fysik, farkostteknik eller motsvarande.

Antal studerande: 1

Startdatum för ex-jobbet: juni-augusti 2010

Beräknad tidsåtgång: 6 månader.

Kontaktpersoner och handledare
Jonas Norlander, RCCV, 08-553 82130, [email protected]

Ansökan
Ansökan märkt ”PU10-07” skickas till [email protected]

Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag
Sista ansökningsdag
2010-04-15


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.